SERVICES >> ศูนย์อาหาร

ศูนย์อาหาร

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีบริการศูนย์อาหาร ทั้งหมดจำนวน 8 โซน ดังนี้


1. ศูนย์อาหาร D1
ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 10 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 7 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 800 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 3,000 คนต่อวัน
2. ศูนย์อาหาร E1
ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 8 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน3 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 600 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 2,000 คนต่อวัน
3. ศูนย์อาหาร E2
ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 9 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 8 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 200 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,000 คนต่อวัน
4. ศูนย์อาหาร C5
ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 5 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน3 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 300 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,000 คนต่อวัน
5. KIOSK ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S2
ประกอบด้วยร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 ร้าน และมีบริการร้านกาแฟสดด้านหน้าห้องสมุด 1 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 300 ที่นั่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,000 คนต่อวัน
6.ร้านอาหารโซน
หอพักนักศึกษา
ประกอบด้วยร้านอาหารครัวลำดวน ตั้งอยู่กลุ่มหอพักลำดวน และครัวมายมัม ตั้งอยู่กลุ่มหอพักโซน F ให้บริการอาหารตามสั่ง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.ทุกวัน สามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 2,000 คนต่อวัน
7.ร้านอาหารสระว่ายน้ำ
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.ทุกวัน สามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 300 คนต่อวัน
   
8.ศูนย์อาหาร อาคาร E-Park ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 4 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน1 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ด้วยความจุกว่า 200 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,200 คนต่อวัน
   
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : โทรศัพท์ 0-5391-6029 โทรสาร 0-5391-6028