ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการตลาดนักถนนคนเดิน ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง  ผลการสรรหาผู้ประกอบการ ตลาดนักถนนคนเดิน

ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

***************************

                    ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการตลาดนัด ถนนคนเดิน ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริเวณลานจอดรถ ด้านหลังอัฒจันทร์สนามฟุตบอล จำนวน 535 ล็อก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะเวลาอนุญาต 1 ปี ตามประกาศลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นั้น

                    บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณารายละเอียดและคุณสมบัติ ของผู้รับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการ ตลาดนัด ถนนคนเดิน ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัทสิงห์พายัพ จำกัด

                   จึงขอให้ผู้ได้รับคัดเลือก ติดต่อและสอบถามรายละเอียด กับสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ นายสุริยะ สุวรรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6029 เพื่อยืนยันเป็นผู้ประกอบการ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

                    ประกาศ ณ วันที่  26 ธันวาคม 2559

 
 
ประกาศเมื่อ : 26/12/2559  
แก้ไขเมื่อ : 24/03/2560 เวลา : 11:30:44