ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 

            ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร / อาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 20 ร้านค้า บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามประกาศลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 นั้น

            บัดนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พิจารณารายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมข่าวนี้

ประกาศผลการสรรหา 
http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews03.php?newsid=10893

 
 
ประกาศเมื่อ : 21/04/2560  
แก้ไขเมื่อ : 13/06/2560 เวลา : 16:05:56