ภาพกิจกรรม

รวมรูปภาพกิจกรรม: ศูนย์อาหาร[ 2013-03-04 14:58:46 ]
 
ประมวลภาพทั้งหมด รายการ หน้า: [1]


ศูนย์อาหาร D1 อาหารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วยร้านอาหาร 10 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 ร้าน ร้านกาแฟสด 1 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 800 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 3,000 คนต่อวัน

ศูนย์อาหาร E1 ใต้ถุนอาคาร E1 ประกอบด้วยร้านอาหาร 8 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 ร้าน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 600 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 2,000 คนต่อวัน

ศูนย์อาหาร E2 ใต้ถุนอาคาร E2 ประกอบด้วยร้านอาหาร 9 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 ร้าน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 200 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,000 คนต่อวัน

ศูนย์อาหาร C5 อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน ประกอบด้วยร้านอาหาร 5 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 ร้าน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 300 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,000 คนต่อวัน

KIOSK ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S2 ประกอบด้วยร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 ร้าน และมีบริการร้านกาแฟสดด้านหน้าห้องสมุด 1 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 300 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,000 คนต่อวัน

ร้านอาหารโซนหอพักนักศึกษา ประกอบด้วยร้านอาหารครัวลำดวน ตั้งอยู่กลุ่มหอพักลำดวน และครัวมายมัม ตั้งอยู่กลุ่มหอพักโซน F ให้บริการอาหารตามสั่ง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.ทุกวัน สามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 2,000 คนต่อวัน

ร้านอาหารสระว่ายน้ำ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.ทุกวัน สามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 300 คนต่อวัน