ภาพกิจกรรม

รวมรูปภาพกิจกรรม: ห้องประชุม สัมมนา[ 2014-10-10 09:33:54 ]
 
ประมวลภาพทั้งหมด รายการ หน้า: [1]


หอประชุมสมเด็จย่า ความจุ 1,500 ที่นั่ง

ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี ความจุ 15 - 100 ที่นั่ง

ห้องบรรยาย D1-301 ความจุ 400 ที่นั่ง

ห้องประชุม D1-306 ความจุ 100 ที่นั่ง