ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

***************************

                    ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามประกาศ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นั้น

                    บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณารายละเอียดและคุณสมบัติ ของผู้รับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

สถานที่ประกอบการ

ประเภทกิจการ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

1

โรงอาหาร D1

ร้านอาหาร

 

 

 

ร้านอาหาว่างและเครื่องดื่ม

1. นายสวัสดิ์ ทองลากาศ

2. นางรสริน สุนทรศารทูล

รายชื่อสำรอง

นางสาวสุรภา อยู่พร้อม

1. นายบุญมี คงมนต์

2. นางมานีทิพย์ แก้วชุ่มชื่น

3. นายธนเดช วุฒิอัมพร

รายชื่อสำรอง

นายมานพ วีระคำ

2

โรงอาหาร E1

ร้านอาหาร

 

ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1. นางรวีวรรณ หุ่นดี

2. นางสาวภคมนต์ มณีศุภชาติ

1. นายภูวิช อมรวรกิจ

2. นางสาวดรุพร จินดาวงศ์

                    จึงขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกติดต่อและสอบถามรายละเอียดกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ (นายสุริยะ สุวรรณ์) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6029 เพื่อดำเนินการทำสัญญาและชำระเงินให้เป็นที่เรียบร้อยต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

| writer Suphanee Kanthip | อ่านข่าวทั้งหมด 405 ครั้ง